Elektrownia Wiatrowa nr 22 i 24 - Informacja dla obecnych inwestorów

PODPISANA Umowa na stałą cenę odkupu prądu na 5 lat

Roczna stopa zwrotu 18.3%

Turbiny są wybudowane

Prawdziwy pasywny dochód

Materiał prezentowany na stronie nie stanowi oferty w rozumieniu zapisów art. 66. Kodeksu Cywilnego (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.) i nie jest żadną formą promocji i reklamy nabycia udziałów w podmiotach, o których mowa w art. 151 KSH (Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych) skierowaną do nieoznaczonego adresata i zachęcającą nieoznaczonego adresata do nabycia udziałów. Ma charakter wyłącznie informacyjny skierowany do obecnych inwestorów.

UPDATE!

Mamy podpisaną umowę na odkup prądu na 5 lat.Gwarantowana cena odkupu prądu na poziomie 780 zł/MWh.Roczna stopa zwrotu 18.3%
Inne spółki tego typu muszę odsprzedawać prąd za maksymalnie 295 zł/MWh przez nową politykę rządu. Naszej spółki to nie dotyczy z umową podpisaną na specjalnych warunkach.

Kluczowe Czynniki Inwestycji

Udziały w spółce Elektrowni Wiatrowej

Gwarantowana roczna stopa zwrotu 18.3%Wypłata 2 razy w roku

Bezpieczna inwestycja o niskim ryzyku

Prawdziwy pasywny dochód

Doświadczeni eksperci prowadzą spółkę

Ponad 300 milionów już zainwestowane 

Elektrownia Wiatrowa nr 22, 24 i inne

Opis

Elektrownie Wiatrowe są 100 metrowe o mocy 1,5 MW, w okolicy miejscowości Łask. Turbiny zostały nie dawno wybudowane.
Elektrownia Wiatrowa nr 22 i 24 ma podpisaną umowę na gwarantowaną średnią cenę odkupu prądu na najbliższe 5 lat na poziomie 780 zł/MWh. To przekłada się na rentowność w wysokości około 18.3%
Dzięki korzystnej cenie zakupu urządzenia, spółka może generować atrakcyjne stopy zwrotu, nie korzystając z systemu wsparcia OZE, dotacji, ani finansowania bankowego. Strategia zakłada cykliczną wymianę turbiny na nową, nowocześniejszą i wydajniejszą przy uwzględnieniu dostępnych w danej chwili możliwości finansowania. Dzięki temu rentowność i wartość spółki może rosnąć.

Kalkulacja

Illustration

Materiał prezentowany na stronie nie stanowi oferty w rozumieniu zapisów art. 66. Kodeksu Cywilnego (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.) i nie jest żadną formą promocji i reklamy nabycia udziałów w podmiotach, o których mowa w art. 151 KSH (Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych) skierowaną do nieoznaczonego adresata i zachęcającą nieoznaczonego adresata do nabycia udziałów. Ma charakter wyłącznie informacyjny skierowany do obecnych inwestorów.

Dodatkowe Czynniki Inwestycji

  Możliwość zwiększania rentowności, dzięki postępowi technologicznemu, wsparciu, dotacjom, koncesji na obrót energią, rosnącym cenom energii

  Zwrot zainwestowanego kapitału w relatywnie krótkim okresie

  Biznes oparty o udziały w przedsiębiorstwie. Udziały są dziedziczone, mogą być sprzedane lub podarowane

  Brak konieczności rozliczania podatków przez Inwestora

  Mechanizm optymalizacji podatkowej

  Rosnące ceny i zapotrzebowanie na energię elektryczną

  Dzięki cyklicznym wymianom sprzętu, biznes mogący funkcjonować przez dziesiątki lat

  Rosnące wymagania Unii Europejskiej dotyczące poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych

  Wpływ na ochronę środowiska, jakość powietrza, obniżenie cen energii w kraju i poprawę jego bezpieczeństwa energetycznego

Bezpieczeństwo Inwestycji

Inwestor zostaje wspólnikiem spółki, która jest właścicielem majątku

Inwestycja w Realną Wartość (w dobra, które można zidentyfikować, zmierzyć, ubezpieczyć, odtworzyć, ulepszyć (zwiększyć wartość)

Akt notarialny. Inwestor ma wpływ na kluczowe decyzje w spółce (zgodnie z KSH)

Wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych

Udział w zysku organizatora projektu zapewnia wspólnotę interesów

Sytuacja Rynkowa

Ceny Zielonych Certyfikatów i energii wzrosły kilkukrotnie, a jej zużycie rośnie. Rosną wymagania UE w zakresie udziału OZE w miksie energetycznym. Korzystne zmiany zaszły w ustawie o OZE, jednocześnie brak jest nowych lokalizacji pod elektrownie wiatrowe. Wszystko to powoduje, że elektrownie wiatrowe ponownie mogą być rozpatrywane jako atrakcyjne aktywa inwestycyjne, generujące optymalne stopy zwrotu przy jednoczesnym wspieraniu ochrony środowiska.

Potrzebujesz więcej informacji?

Dziękujemy!


Can't send form.

Please try again later.

Materiał prezentowany na stronie nie stanowi oferty w rozumieniu zapisów art. 66. Kodeksu Cywilnego (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.) i nie jest żadną formą promocji i reklamy nabycia udziałów w podmiotach, o których mowa w art. 151 KSH (Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych) skierowaną do nieoznaczonego adresata i zachęcającą nieoznaczonego adresata do nabycia udziałów. Ma charakter wyłącznie informacyjny skierowany do obecnych inwestorów.